Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Malaria

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

 • [Malariaparasiten är en protozo, dvs en encellig organism (urdjur)]
 • Sjukdomen sprids via myggor
 • [Malaria-arter
  • Plasmodium falciparum - Farligast, 80% av de afrikanska infektionerna tillhör denna typ
  • P. vivax - Utgör 80% av infektionerna utanför Afrika
  • P. ovale
  • P. malariae
  • P. knowlesi]
 • [Inkubationstid: 2-4 veckor (kan i specifika fall ligga latent i flera år)]

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Malaria Filename: Etiologi.html ChapterId: 890 SectionId: ChapterGroupId: 171