Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Malaria

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

P. falciparum injiceras som sporozoiter i samband med ett myggbett.[ Parasiten hamnar blodbanan och finns där i 8 timmar innan de invaderar hepatocyterna. I hepatocyterna startar leverfasen där de utvecklas till hypnozoiter som de stannar kvar som under drygt en veckas tid och växer till. Efter en vecka kommer de ut i blodbanan igen i form av merozoiter. En enda sporozoit kan bli 20 000 merozoiter, så det räcker med ett enda myggbett för att ge svår malaria. Merozoiterna invaderar erytrocyterna och förökar sig asexuellt.] Här kallas de för trofozoiter och bildar så småningom en schizont innehållande en mängd små parasitpartiklar. När schizonten innehåller tillräckligt många partiklar exploderar erytrocyten och partiklarna kommer ut i blodbanan och kan infektera nya blodkroppar. Denna process leder till en mycket kraftig inflammationsreaktion som leder till den höga febern.

Från trofozoitstadiet kan också gametocyter utvecklas, mha vilka malariaparasiten kan föröka sig sexuellt. Gametocyterna kan tas upp av andra myggor när de suger blod och kan sedan fusera och bilda sporozoiter som kan sprutas in i andra individer. På så sätt sluts malariacykeln

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Malaria Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 890 SectionId: ChapterGroupId: 171