Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Malaria

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

 • Myggnät
 • Heltäckande kläder
 • Malariaprofylax
  • Atovaquone-proguanil (Malarone®) – Bör tas i max 28 dygn enligt svenska rekommendationer
  • Mefloquine (Lariam®) – Kan ge mardrömmar, hallucinationer (väldigt få). De allra flesta tål dock medlet väldigt väl så länge man tänker på att dosera rätt efter vikt
  • Doxycyklin – Kan användas när man av olika skäl inte kan använda Malarone® och Lariam®.
  • [Under graviditet är det mycket viktigt att beakta malariaprofylax. Då ska man inte ge Lariam® under första trimestern och ej Malarone® alls. Under graviditet bör man helt undvika resa till malariaområde.]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Malaria Filename: Prevention.html ChapterId: 890 SectionId: ChapterGroupId: 171