Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Malaria

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

 • Paroxysmal hög feber
  • [Feber varannan eller var tredje dag, kan även vara kontinuerlig:
  • Kallt stadie – Våldsam frossa, läppcyanos, nedsatt perifer cirkulation, huvudvärk, illamående]
  • Varmt stadie – Hög feber, varm och röd hud, sänkt AT, illamående, kräkningar
  • Vått stadie – Kraftig svettning
  • Efter några veckor minskar symptomen och patienten har utvecklat immunitet
 • Anemi
 • Blodproppar
 • Njursvikt (50 % får nedsatt njurfunktion)

Allvarlig malaria

 • Orsakas av P. falciparum
 • Definition enligt WHO:
  • Cerebral malaria: RLS ≥ 4 eller multipla kramper
  • Andningspåverkan, lungödem, ARDS
  • Cirkulationssvikt: BT < 80 mm Hg hos vuxna
  • Blödningstendens, ikterus, makroskopisk hemoglobinuri
  • Laboratoriefynd: Hb < 70, hypoglykemi, acidos, högt laktat, njurpåverkan
  • Hyperparasitemi: > 2 % parasiterade erytrocyter

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Malaria Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 890 SectionId: ChapterGroupId: 171