Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

West Nile fever

Översikt

Epidemiologi

  • Finns i stora delar av världen
  • Aldrig rapporterats i Sverige
  • Sprids till människor via myggor
  • Smittar inte från människa till människa, finns dock fall med smitta vid organtransplantation och blodtransfusion
  • Inkubationstid: 3-6 dygn

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/West_Nile_fever Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 902 SectionId: ChapterGroupId: 171