Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

West Nile fever

Översikt

West Nile fever är en myggburen sjukdom som orsakas av ett flavivirus och som förekommer i stora delar av världen. De drabbade kan uppvisa en stor variation vad gäller hur sjukdomen yttrar sig och medan en stor del kan vara asymptomatiska ses ett allvarligare sjukdomsförlopp i cirka 15% av fallen med meningit och neurologiska komplikationer.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/West_Nile_fever Filename: Oversikt.html ChapterId: 902 SectionId: ChapterGroupId: 171