Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

West Nile fever

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Stor variation i symptombild

  • Asymptomatisk
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Ryggvärk
  • Halsont
  • Svullna lymfkörtlar

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/West_Nile_fever Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 902 SectionId: ChapterGroupId: 171