Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Zikavirus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • PCR (blod och urin) - Positivt upp till 10 dagar efter insjuknande.
  • Eventuellt serologi

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Zikavirus Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1338 SectionId: ChapterGroupId: 171