Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Zikavirus

Översikt

Epidemiologi

  • Viruset finns framförallt i Brasilien men även andra länder i Sydamerika, Västindien och i USA
  • Zikaviruset har på senare tid fått stor uppmärksamhet på grund av att viruset har stor potential för snabb spridning och virusets kopplig till fosterskador
  • Inga inhemska fall har påträffats
  • Inkubationstid: Troligen 3-10 dagar

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Zikavirus Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1338 SectionId: ChapterGroupId: 171