Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Zikavirus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Zikaviruset är ett vektorburet flavivirus som sprids via aedesmyggan, samma myggart som sprider t.ex. denguefeber och chikungunyavirus. Virusets genom består av enkelsträngat RNA
  • Kan även spridas från mor till barn vid graviditet och förlossning (vertikal spridning)

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Zikavirus Filename: Etiologi.html ChapterId: 1338 SectionId: ChapterGroupId: 171