Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Zikavirus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Stark koppling mellan infektion av gravid och fosterskador (t.ex. mikrocefali). Dessa foster kan få neurologiska och kognitiva handikapp, nedsatt syn- och hörsel och epilepsi. Gravida bör därför vara extra vaksamma i endemiska områden
  • Guillain-Barrés syndrom

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Zikavirus Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1338 SectionId: ChapterGroupId: 171