Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Zikavirus

Översikt

Zikaviruset är ett vektorburet flavivirus som sprids via aedesmyggan, samma myggart som sprider t.ex. denguefeber och chikungunyavirus. Viruset finns framförallt i området kring Brasilien och inga inhemska fall har påträffats i Sverige. 8/10 får inga symptom av en infektion och resterande får ofta influensaliknande symptom som varar någon vecka. Det finns en stark koppling mellan infektion av gravid och fosterskador (t.ex. mikrocefali). Dessa foster kan få neurologiska och kognitiva handikapp, nedsatt syn- och hörsel och epilepsi.

Film som förklarar zikavirus (7 min)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Zikavirus Filename: Oversikt.html ChapterId: 1338 SectionId: ChapterGroupId: 171