Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Zikavirus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

  • Undvik myggbett i endemiska områden
    • Myggmedel
    • Skyddande kläder - Även dagtid eftersom aedesmyggan framförallt biter dagtid
  • För att undvika spridning är det särskilt viktigt att infekterade individer skyddar sig mot myggbett. Gravida rekommenderas att avstå resa till endemiskt område

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Zikavirus Filename: Prevention.html ChapterId: 1338 SectionId: ChapterGroupId: 171