Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Zikavirus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

[Immunförsvaret klarar oftast av att bekämpa viruset innan symptom uppstår och ca 80% av alla som drabbas förblir asymptomatiska. Vid symptom brukar symptomen vara från ett par dagar till en vecka

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Zikavirus Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1338 SectionId: ChapterGroupId: 171