Infektionsmedicin > Virologi

Antiviral farmakologi

Behandlingsbara virusinfektioner

Antivirala verkningsmekanismer

Utmaningar för antivirala läkemedel

  • Toxicitet – Det är svårt att skapa 100% selektivitet så att de slår på funktioner hos viruset men inte på värdcellen. De flesta av dagens antivirala läkemedel är mer eller mindre cytotoxiska.
  • Resistensutveckling – RNA-virus är otroligt genetiskt variabla och förändringsbara i form av punktmutationer och rekombination och ifall inte replikationshastigheten kan hållas väldigt låg så selekteras resistenta stammar förr eller senare fram. Därför är compliance så viktig vid HIV-behandling.
  • Endast akuta infektioner kan behandlas - Antivirala läkemedel angriper viruset endast under livscykelns olika faser vilket gör att de inte kan angripa latenta virusinfektioner.
  • Kombinerad terapi är ofta nödvändigt, t ex används tre olika preparat vid behandling av HIV
  • Vid symptomdebut är virusnivåerna redan väldigt höga och det är då oftast försent att sätta in behandling.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Antiviral_farmakologi Filename: Utmaningar_for_antivirala_lakemedel.html ChapterId: 1067 SectionId: ChapterGroupId: 71