Infektionsmedicin > Virologi

Viral patogenes

Infektionsprocessen

Spridningsvägar

Fysikaliska och kemiska skyddsbärriärer

  • Hud, slemhinna - Fysisk barriär som dessutom innehåller ämnen som försvårar inträde i värden
  • Magsaft, galla – de flesta gastroentestinala virus är icke-höljebärande vilket innebär att när de stöter på magsaften är de förlorade
  • Cilieaktivitet i luftvägar
  • Blodhjärnbarriär
  • Placenta

Immunologiska skyddsbarriärer

Virusets strategier för att övervinna immunförsvaret

Virusets livscykel

Kliniska förlopp

Inkubationtid

Orsak till sjukdomsupplevelse

Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet

Zoonoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Viral_patogenes Filename: Fysikaliska_och_kemiska_skyddsbarriarer.html ChapterId: 1097 SectionId: ChapterGroupId: 71