Infektionsmedicin > Virologi

Viral patogenes

Infektionsprocessen

[Virusets olika faser under en infektion

 1. Virusets inträde till värden
 2. Initial infektion av målcell
 3. Lokal replikation
 4. Spridning till målorgan där viruset ger upphov till sjukdom (inkubationstid)
 5. Viruset sprids till lokaler där det kan överföras till en ny värd]

[Faktorer som påverkar infektionsprocessen och det kliniska förloppet

 • Tropism - Virusets förmåga att binda till en viss vävnad eller celltyp. Olika virus har förmåga att binda till olika receptorer på målcellen.
  • HIV - Binder till CD4 och kemokinreceptorer vilket gör att viruset endast kan infektera celler som uttrycker dessa
  • Rabiesvirus - Binder till acetylkolinreceptorer på nervändar
 • Permissivitet - En cells benägenhet att infekteras av ett specifikt virus och virusets förmåga att genomgå sin livscykel i cellen
 • Typ av inträdesväg och virusinokulum
 • Immunförsvarets funktion
 • Virusstammens virulens
 • Virusets relation till värdens innata immunförsvar ]

Spridningsvägar

Fysikaliska och kemiska skyddsbärriärer

Immunologiska skyddsbarriärer

Virusets strategier för att övervinna immunförsvaret

Virusets livscykel

Kliniska förlopp

Inkubationtid

Orsak till sjukdomsupplevelse

Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet

Zoonoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Viral_patogenes Filename: Infektionsprocessen.html ChapterId: 1097 SectionId: ChapterGroupId: 71