Infektionsmedicin > Virologi

Viral patogenes

Infektionsprocessen

Spridningsvägar

Fysikaliska och kemiska skyddsbärriärer

Immunologiska skyddsbarriärer

Virusets strategier för att övervinna immunförsvaret

Virusets livscykel

Kliniska förlopp

  • Akut virusinfektion - Kännetecknas av snabb virusreplikation och ett övergående sjukdomsförlopp där immunförsvaret kan eliminera viruset från värden
  • Aktiv virusinfektion – Virusförökning och cytolys
    • Munsår vid herpes
  • Latent virusinfektion – ingen virusförökning utan virusgenomet integrerar sig i cellgenomet eller lägger sig vilande episomalt. Triggerfaktorer kan reaktivera latenta infektioner och ge upphov till recidiverande symptom. Infektionen växlar på så sätt mellan att vara lytisk och latent och under den latenta fasen är viruset inte detekterbart eftersom det ligger inkoporerat i celler.
  • Kronisk infektion - Efter akutfasen lyckas inte immunförsvaret eliminera viruset helt. Virusreplikationen fortsätter och det blir ett vågspel mellan immunförsvarets förmåga att hålla ned virusnivåerna och virusets replikationshastighet. Viruset är detekterbart under hela förloppet.

Inkubationtid

Orsak till sjukdomsupplevelse

Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet

Zoonoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Viral_patogenes Filename: Kliniska_forlopp.html ChapterId: 1097 SectionId: ChapterGroupId: 71