Infektionsmedicin > Virologi

Viral patogenes

Infektionsprocessen

Spridningsvägar

Fysikaliska och kemiska skyddsbärriärer

Immunologiska skyddsbarriärer

Virusets strategier för att övervinna immunförsvaret

Virusets livscykel

Kliniska förlopp

Inkubationtid

Orsak till sjukdomsupplevelse

  • Virusinducerad cell- och organdestruktion - Detta leder oftast inte till kännsbara symptom
  • Interferoner - Virusangrepp inducerar produktion och frisläppande av interferoner vilka utgör huvudorsaken till symptom som feber, illamående, trötthet och muskelvärk.
  • Immunologisk destruktion av virusinfekterade celler vilket är orsaken till exempelvis munsår vid herpesinfektion

Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet

Zoonoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Viral_patogenes Filename: Orsak_till_sjukdomsupplevelse.html ChapterId: 1097 SectionId: ChapterGroupId: 71