Infektionsmedicin > Virologi

Viral patogenes

Infektionsprocessen

Spridningsvägar

Smittväg Exempel på virus
[Via luftvägarna Paramyxovirus, influensavirus, picornavirus, rhinovirus, varicella-zostervirus, B19-virus
Fekal-oral transmission Picornavirus, rotavirus, reovirus, norovirus, adenovirus]

[Direktkontakt (t.ex. sår och saliv)

Herpes simplex virus, rhinovirus, poxvirus, adenovirus
Via zoonoser Togavirus, flavivirus, bunyavirus, orbivurs, arenavirus, hantavirus, rabiesvirus, influensa typ A-virus]
[Transmission via blodet HIV, HTLV-1, hepatit B-, C och D-virus, cytomegalovirus
Sexuell transmission Blodburna virus, herpes simplex virus, humant papillomavirus, molluscum contagiosum]
[Maternal-neonatal transmission Rubellavirus, cytomegalovirus, B19-virus, echovirus, herpes simplex virus, varicella-zostervirus
Genetiskt Prioner]

Fysikaliska och kemiska skyddsbärriärer

Immunologiska skyddsbarriärer

Virusets strategier för att övervinna immunförsvaret

Virusets livscykel

Kliniska förlopp

Inkubationtid

Orsak till sjukdomsupplevelse

Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet

Zoonoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Viral_patogenes Filename: Spridningsvagar.html ChapterId: 1097 SectionId: ChapterGroupId: 71