Infektionsmedicin > Virologi

Viral patogenes

Infektionsprocessen

Spridningsvägar

Fysikaliska och kemiska skyddsbärriärer

Immunologiska skyddsbarriärer

Virusets strategier för att övervinna immunförsvaret

  • [Virus en väldigt hög evolutionstakt vilket leder till att det uppstår nya varianter som inte kan neutraliseras av antikroppar
  • Virusets livscykel sker till stora delar intracellulärt vilket gör det svårt för immunförsvaret att komma åt viruset]
  • [Höljebärande virus omger sig med ett skyddande skal av sockermolekyler som inte uppfattas som ett hot av immunförsvaret
  • Virusproteiner har direkt immunosuppressiv effekt, t ex Fc-bindning av HSV glykoprotein E, nedreglering av NK-celler av CMV UL18]
  • [Vissa virus som exempelvis dengue, ger upphov till antikroppar som stimulerar virusreplikation, sk enhancing antibodies. Dessa antikroppar kan göra så att sjukdomsförloppet blir mycket mer aggressivt om en patient som tidigare haft sjukdomen infekteras igen.
  • Vissa virus (t.ex HIV) infekterar och eliminerar kroppens immunceller
  • Vissa virus (t.ex varicella-zoster) kan lägga sig latenta och på så sätt gömma sig för immunförsvaret]

Virusets livscykel

Kliniska förlopp

Inkubationtid

Orsak till sjukdomsupplevelse

Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet

Zoonoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Viral_patogenes Filename: Virusets_strategier_for_att_overvinna_immunforsvaret.html ChapterId: 1097 SectionId: ChapterGroupId: 71