Infektionsmedicin > Virologi

Viral patogenes

Infektionsprocessen

Spridningsvägar

Fysikaliska och kemiska skyddsbärriärer

Immunologiska skyddsbarriärer

Virusets strategier för att övervinna immunförsvaret

Virusets livscykel

Kliniska förlopp

Inkubationtid

Orsak till sjukdomsupplevelse

Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet

Zoonoser

 • Virus som kan spridas från annat djur. Det är lättast att bli smittad av arter som är nära besläktade med oss, t.ex. primater.
 • Sprider sig vanligen ej mellan människor
 • Ibland hög dödlighet. Målet vid en human infektion är att ge upphov till en subklinisk infektion för att infektionen inte ska märkas av samt att människor ska överleva så att de kan föra smittan vidare. Av denna anledning är det oftast genetiskt utsatta individer som drabbas. När det gäller zoonoser kan mortaliteten vara 100 % utan att infektionen dör ut, t.ex. rabies.
 • Ömsesidig anpassning av värd och virus med tiden är möjlig

Olika virala zoonoser

 • Nephropathia epidemica (hantavirus) – Vanlig globalt men väldigt ovanligt i Sverige
 • Aviär influensa/fågelinfluensa (influensa A)
 • Tick-borne encephalitis TBE (togavirus)
 • Dengue (flavivirus) – Den globalt sett viktigast zoonosen
 • West Nile (flavivirus) – Ett virus som kan förflytta sig och etableras på en ny kontinent
 • Ockelbosjukan (sindbisvirus) – Myggburet virus i Sverige
 • Rabies

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Viral_patogenes Filename: Zoonoser.html ChapterId: 1097 SectionId: ChapterGroupId: 71