Infektionsmedicin > Virologi

Virusklassifikation

Generellt

Översiktstabell

Struktur

Klassifikation

Utgångspunkter

 • [Nukleinsyra: DNA/RNA, enkelsträngat/dubbelsträngat, polaritet (hur 3’ och 5’ är orienterade)]
 • [Kapsidsymmetri: helikal/kubisk]
 • [Hölje/ej hölje]
 • [Sedan 1990, när vi fick våra kraftfulla molekylärbiologiska verktyg, gör man en karaktärisering med utgångspunkt från endast genomet. Man gör PCR och får ett amplikon som man kan sekvensera. Då kan man se helt och hållet hur genomet är uppbyggt. Idag klassificerar man alltså efter genomisk släktskap/homologier]

Hierarki

 • Familj
 • Genus
 • Typ
 • Stam – på individnivå. Vi som individer går alltid och bär på vårt eget unika virus som utgör en egen virusstam

RNA-virusfamiljer

 • Paramyxovirus
 • Rhabdovirus t.ex. rabiesviruset
 • Retrovirus t.ex. HIV
 • Picornavirus

DNA-virusfamiljer

 • Poxvirus – Smittkoppor
 • Herpesvirus
 • Hepadnavirus t.ex hepatit B
 • Adenovirus
 • Parvovirus t.ex. femte sjukan

Herpesvirus

[Dubbelsträngat DNA-virus som har en kodningskapacitet på ungefär 100 proteiner. Här finns ett antal genus varav åtta av dem är humanpatogena:

Bra film om oral och genital herpes (9:39 min)

[Retrovirus

RNA-virus som bär runt på reverst transkriptas med förmåga att omlagra det virala enkelsträngade RNA:t till DNA. Genomet är omgivet av en ytteromgivande kapsid av icosahedral karaktär och sedan ett hölje. Dessa virus har endast tre huvudgener. Olika genus:

 • Onkovirus – ger upphov till tumörutveckling
 • Lentivirus – ger långsamma virusinfektioner, t ex AIDS. Typer:
  • HIV-1 – ger upphov till AIDS
  • HIV-2 – ger upphov till AIDS men har mycket längre inkubationstid än HIV-1]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Virusklassifikation Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1072 SectionId: ChapterGroupId: 71