Infektionsmedicin > Virologi

Virusklassifikation

Generellt

Översiktstabell

Struktur

[Virion

 • Komplett infektiös viruspartikel som består av:
  • Genom
  • Kapsid
  • Hölje (vissa virus)]

Virusgenom

 • Virus har mycket mindre genom än cellulära organismer och kodningskapaciteten är ytterst begränsad. En eukaryot cell bär på runt 30 000 gener medan ett virusgenom består av ca 10 gener.
 • RNA-virus behöver extra komponenter som inte finns i eukaryota celler, t.ex. RNA-beroende RNA-polymeras eller omvänt transkriptas
 • Virus har hög mutationsfrekvens, särskilt RNA-virus. Man brukar säga att ungefär 1/10 000 insatta nukleotider kommer att hamna fel. Mutationsfrekvensen hos DNA-virus är endast en tusendel av RNA-virusets.
 • Virusgenomet kan vara segmenterat och om långa segment byts ut fås ett helt nytt virus. Det är oftast dessa som ger upphov till pandemier.
 • Episomalt DNA - Virusgenom kan ringsluta sig vilket ökar stabiliteten och ger ett ökat skydd mot nukleasangrepp, vanligt hos latenta virus.
 • RNA-virus kan vara enkelsträngat (vanligast) eller dubbelsträngat

Kapsid

 • Kapsomerer - De proteiner som bygger upp kapsiden
 • Två huvudtyper av kapsidsymmetri:
  • Icosahedral struktur
  • Helikal struktur – kapsiden spiraliserar sig runt det innanliggande genomet

Höljet

Höljet har precis samma karaktär som den eukaryota cellens membran med ett dubbelt lipidskikt där de hydrofoba svansarna är riktade inåt och de hydrofila huvudena mot insidan och utsidan av cellen. Genom lipidskiktet sitter transmembranporteiner som kallas peplomerer. Det är dessa som är immunologiskt ytaktiva, dvs det är de som ger antikropps- och T-cellssvar. Immunsystemets attack kommer därmed att riktas mot dessa. Peplomererna fungerar även som förankring

Klassifikation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Virusklassifikation Filename: Struktur.html ChapterId: 1072 SectionId: ChapterGroupId: 71