Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

  • Drabbar årligen 25-30 000 svenskar, varav ungefär 20 000 förstagångsinsjuknande
  • Medelålder vid insjuknande är 75 år. 20 % är under 65 år och i denna grupp finns ofta annan bakomliggande orsak t.ex. vaskulit, SLE eller intravenöst missbruk
  • En person drabbas var 17-20:e minut
  • Stroke kostar vårdsystemet ca 13,5 miljarder sek / år

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271