Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Sinustrombos

Översikt

Definitioner

  • [Trombos i någon av de hålrum i hjärnan som svarar för det venösa återflödet (sinus sagitalis superior, sinus cavernosus, sinus transversus och sinus sigmoideus)]

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Sinustrombos Filename: Definitioner.html ChapterId: 1592 SectionId: ChapterGroupId: 271