Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Sinustrombos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Dödlighet 10 %
  • Ökat intrakraniellt tryck med inklämningsrisk
  • Symmetrisk hemorrhagisk infarkt

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Sinustrombos Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1592 SectionId: ChapterGroupId: 271