Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

Översikt

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

  • Ej bilkörning på 1-3 månad, sedan återbesök på vårdcentral med ställningstagande till förlängt körförbud

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Transitorisk_ischemisk_attack__TIA_ Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 1583 SectionId: ChapterGroupId: 271