Akutmedicin > Chock & sepsis

Sepsis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

SOFA (Sequential [Sepsis-related] organ failure assessment)[1]

Variabel Sofa-poäng
1 2 3 4
Andning: PaO2/FiO2, kPa (saturation) ≤53, (95%) ≤40 (95%) ≤27 (91%) ≤13 (78%)
Koagulation: Trombocyter (*10^9) ≤150 ≤100 ≤50 ≤20
Lever: Bilirubin 20-32 33-101 102-204 >204
Hjärta-kärl: Hypotension (MAP, mmHg) ≥70
  • Dopamin > 5
  • Adrenalin ≤ 0,1
  • Noradrenalin ≤ 0,1
  • Dopamin >15
  • Adrenalin >0,1
  • Noradrenalin >0,1
  • Levosimendan
  • Vasopressin
CNS: GCS (RLS) 13-14 (2) 10-12 (3) 6-9 (4-5) 3-5 (6-8)
Njure Kreatinin 110-170 171-299 300-440 >440
Diures (ml/dygn) ≥500 ≥500 <500 <200

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Initial handläggning

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Sepsis Filename: Klassifikation.html ChapterId: 778 SectionId: ChapterGroupId: 135