Akutmedicin > Hjärtstopp och HLR

Hjärtstopp och A-HLR

Epidemiologi

Etiologi

A-HLR - vuxna

A-HLR - barn

Neonatal HLR

HLR vid graviditet

Defibrillatorer

0 HLR

  • Det är även läkaren som är ansvarig att sätta 0-HLR. Ställning bör dessförinnan tas till om HLR bör genomföras, detta görs i samband med inläggning på vårdavdelning och beslutet journalförs. Innan beslut bör man prata med patient eller närstående, men det är inte absolut nödvändigt. Om inget beslut är taget bör detta i första hand tolkas som att HLR bör genomföras.

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Hjartstopp_och_HLR/Hjartstopp_och_A-HLR Filename: 0_HLR.html ChapterId: 796 SectionId: ChapterGroupId: 407