Akutmedicin > Huvudvärk och subaraknoidalblödning

Subaraknoidalblödning (SAB)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Symptom, duration och förlopp. Warning leak?
 • Riskfaktorer - Rökning, Waran, alkohol eller annan hjärt-kärlssjukdom
 • Känner patienten igen symptomen från tidigare huvudvärk?

Status

 • POX
 • Puls, blodtryck och EKG-förändringar
 • Neurologstatus - Inklusive nackstyvhet och bedömning av RLS/GCS

Bilddiagnostik

 • [Akut DT-hjärna (infarkt eller blödning)
  • Blod påvisas i 90 % av fallen med datortomografi med blod i basala cisterner; ”dödens vita krabba”. Blank DT-hjärna utesluter dock inte SAB eftersom små eller gamla subaraknoidalblödningar inte säkert ses på DT. Vid diagnostisk osäkerhet ska därför utredningen kompletteras med LP.]
  • Värdera intracerebral komponent, storlek och eventuell hydrocephalus
  • Sensitiviteten är störst första dygnet (ca 95%), efter en vecka är sensitiviteten ca 50%
 • [Lumbalpunktion - LP används i de fall då diagnosen inte kan bekräftas eller uteslutas efter undersökning med DT-hjärna.
  • Utförs tidigast 6-12 timmar efter symptomdebut, annars risk för falskt negativt resultat då hemoglobinet inte hunnit brytas ned till bilirubin.
  • Mät trycket vid provtagningen
  • På remissen ska frågeställningen SAB samt tid för symptomdebut anges. Viktigt att cellräkning och fotospektrometisk undersökning utförs. Erytrocyter > 1/1000 celler och lätt till måttligt förhöjt albumin talar för SAB.]
 • MRT + DT-angiografi - Vid "patients delay" där symptom varat en längre tid (SAB syns då sämre på DT hjärna). DT-angiografi används även för kartläggning av blödningskällan efter det att en blödning konstaterats med akut DT-hjärna.

Samtliga patienter med plötsligt påkommen huvudvärk ska utredas med DT hjärna.

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Huvudvark_och_subaraknoidalblodning/Subaraknoidalblodning__SAB_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1591 SectionId: ChapterGroupId: 413