Akutmedicin > Intoxikation

Intoxikation

Översikt

Intoxikationer kan vara svåra att diagnosticera, särskilt vid fall där patienter intagit en mer sällsynt substans. Som vid alla akuta sjukdomstillstånd handläggs de patienter som behöver detta enligt ABCDE-principen. Behandlingen kan variera mycket och varje enskilt fall måste bedömas utifrån förgiftningens svårighetsgrad och patientens tillstånd. Det viktigaste är i många fall att snabbt upptäcka och behandla livshotande fysiologiska rubbningar, tänk på att använda handskar, förkläde och ögonskydd! Alla olika typer av intoxikationer, förutom de som drabbar småbarn, bör betraktas som suicidförsök tills dess att patienten är vaken och kan bedömas av en psykiater.

Definitioner

Bensodiazepinintoxikation

Opioidintoxikation

Serotonergt syndrom

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Intoxikation/Intoxikation Filename: Oversikt.html ChapterId: 1734 SectionId: ChapterGroupId: 410