Akutmedicin > Intoxikation

Intoxikation

Översikt

Definitioner

Bensodiazepinintoxikation

Opioidintoxikation

Serotonergt syndrom

[Översikt

 • Serotonergt syndrom är ett livshotande tillstånd som orsakas av förhöjd serotonerg aktivitet.
 • Serotonin är viktig för reglering av en mängd olika funktioner så som t.ex. vakenhet, kroppstemperatur, aptit, nociception och tonus]

Film om serotonergt syndrom (4:52 min)

Etiologi

 • [[Läkemedel som ökar serotoninnivåerna:
  • MAO-hämmare (vanligast) - T.ex Linezolid, Selegilin
  • Antidepressiva (SSRI, SNRI, TCA)]
  • [Centralstimulantia
  • Litium]]

[Symptom (triad)

Snabb symptomdebut!

[Serotonergt syndrom kännetecknas av en triad: Ökad neuromuskulär aktivitet, ökad autonom aktivitet och medvetanderubbning]

[Behandling

 • Bensodiazepiner
 • Instabila patienter kan behöva 5-HT-receptorantagonist-behandling
 • Vid allvarlig hypertermi kan nedsövning och behandling med icke-depolariserande muskelrelaxantia behövas]

[Komplikationer

Serotonergt syndrom är ett allvarligt tillstånd som ska behandlas akut!

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Intoxikation/Intoxikation Filename: Serotonergt_syndrom.html ChapterId: 1734 SectionId: ChapterGroupId: 410