Akutmedicin > Intoxikation

Paracetamolintoxikation

Översikt

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [S-Paracetamol - Viktigt värde då det styr behandling med antidot. För att värdet ska vara tillförlitligt så ska provet tas tidigast 4h efter intag. I praktiken tas alltid ett ankomstprov eftersom den exakta tiden för intoxikation ofta är osäker.]
  • ASAT, ALAT - [Leverpåverkan och transaminasstegringar ses 1-3 dagar efter paracetamolintoxikation]
  • PK - Ofta lätt stegrat redan efter 12h timmar och allvarliga fall kan leda till uttalad koagulationsrubbning
  • S-Kreatinin - Njurpåverkan förekommer även utan leverpåverkan
  • P-Glukos - Intox kan leda till hypoglykemi
  • Blod- och elstatus
  • Blodgas - Tas vid påverkat allmäntillstånd. Metabol acidos?
Uttalad PK-stegring, metabolisk acidos, njurskada och trombocytopeni vanligare vid paracetamolintox än vid annan orsak till akut leversvikt
Blodprover ska tas vid upprepade tillfällen för att följa förloppet

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Intoxikation/Paracetamolintoxikation Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1799 SectionId: ChapterGroupId: 410