Akutmedicin > Karotisstenos

Karotisstenos

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Debut och duration
 • Tidigare episoder
 • Riskfaktorer

Status

 • Auskultera efter blåsljud. Kom ihåg att det kan vara svårt att höra blåsljud vid liten eller väldigt tät stenos. Kom också ihåg att blåsljudet kan härstamma från hjärtat och stråla upp längs karotis
 • Neurologiskt status - Synpåverkan, motoriska eller sensoriska symptom

Vidare utredning

 • [Ultraljudsdoppler - Karotisstenos bekräftas i första hand med duplexundersökning där man också kan bestämma stenosgraden genom att undersöka flödeshastigheten. Skall göras inom 24 timmar om symptomen förekommit de senaste 7 dagarna.]
 • DT - Vid neurologiska symptom ska DT-hjärna göra för att utesluta blödning och undersöka infaktutbredningen
 • MR
 • (DT-angio)

Amaurosis fugax

 • Endast karotisdoppler

TIA

 • Karotisdoppler + DT hjärna

Minor stroke

 • Karotisdoppler + DT hjärna + MR hjärna

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Karotisstenos/Karotisstenos Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1248 SectionId: ChapterGroupId: 147