Akutmedicin > Karotisstenos

Karotisstenos

Översikt

Etiologi

[Oftast atheroskleros. Ibland kan hela carotis interna tromboseras vilket kan ge uttalad ischemi. Vid långsam progrediering bildas kollateraler.]

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Karotisstenos/Karotisstenos Filename: Etiologi.html ChapterId: 1248 SectionId: ChapterGroupId: 147