Akutmedicin > Karotisstenos

Karotisstenos

Översikt

En karotisstenos orsakas i de flesta fallen av atheroskleros. Stenosen ger lokalt hög flödeshastighet men lägre flöde och turbulens i omkringliggande kärl. Det förändrade flödet ökar risken för trombuppbyggnad som sedan kan släppa iväg emboli. Eventuella embolier kan sedan påverka den intracerebrala cirkulationen. Patienterna kan då drabbas av t.ex. amaurosis fugax (övergående ensidig blindhet), TIA eller stroke. Behandlingen av en karotisstenos syftar till att minska risk för stroke samt att minska fortsatt stenosutveckling.

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Karotisstenos/Karotisstenos Filename: Oversikt.html ChapterId: 1248 SectionId: ChapterGroupId: 147