Akutmedicin > Karotisstenos

Karotisstenos

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

[Stenosen ger lokalt hög flödeshastighet men lägre flöde och turbulens i omkringliggande kärl. Detta ökar risken för trombuppbyggnad som sedan kan släppa iväg emboli. Oftast genererar atherosklerosen embolier som fastnar i den intracerebrala cirkulationen. Kan ge upphov till olika symptom beroende på var den fastnar och kan antingen vara övergående (TIA) eller bestående >24 h (stroke). Samband mellan embolirisk och stenosgrad finns.]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Karotisstenos/Karotisstenos Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1248 SectionId: ChapterGroupId: 147