Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Akut medvetslöshet

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Reaction level scale (RLS-85)

Glasgow coma scale (GCS)

Behandling

Hjärndödsbegreppet

Hjärndöd

  • Indirekta dödskriterier, dvs uppehållen cirkulation i > 20 minuter samt ingen andning.
  • Direkta dödskriterier, tester görs.

Klinisk hjärndödsdiagnostik

  • Hjärnskadans orsak måste vara klarlagd och kunna orsaka total hjärninfarkt, t ex blödning eller tumör
  • Intoxikation måste vara utesluten
  • Nedkylning får inte föreligga

Neurologisk hjärndödsdiagnostik

Upprepas två gånger med minst två timmar emellan.

  • RLS 8
  • Spontana rörelser av ögon, käkar, ansikte, tunga eller svalg får inte förekomma.
  • Inga bevarade hjärnstamsreflexer.
  • Ingen bradykarditendens vid tryck mot ögonbulb eller sinus caroticus.
  • Ingen spontanandning föreligger. Testas med apnétest.

Vid oklarheter: gör en angiografi. Är patienten hjärndöd kommer ingen kontrast att passera upp till hjärnan pga att ödemet stänger av alla kärlen. Ibland gör man även EEG.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Akut_medvetsloshet Filename: Hjarndodsbegreppet.html ChapterId: 1648 SectionId: ChapterGroupId: 300