Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Synkope

Definitioner

Neurogen synkope

Ortostatisk synkope

Kardiogen synkope

Steal syndrome

Steal syndrome syftar till ett fenomen som kan ske vid en förträngning i a. subclavia som är proximalt belägen om avgången för a. vertebralis. Förträngningen kan leda till retrograd cirkulation i a. vertebralis på den ockluderade sidan vilket i sin tur leder till minskad cerebral perfusion. Förträngningen är ofta partiell och tillståndet asymptomatiskt men ibland förekommer synkope i samband med att patienten höjer armen ovanför huvudet eftersom det kan ge ytterligare minskat tryck i a. vertebralis → Minskad cerebral perfusion.

Se film som förklarar steal syndrome

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Synkope Filename: Steal_syndrome.html ChapterId: 1754 SectionId: ChapterGroupId: 300