Akutmedicin > Venös tromboembolism

Lungemboli (LE)

Översikt

Lungemboli innebär en ocklusion i lungartärer. Tillståndet orsakas oftast av en emboli från en DVT och risken att drabbas ökar vid stigande ålder. Det är vanligt att embolierna vid LE är små och asymptomatiska. De symptom som visar sig kan variera och även om takypné, bröstsmärta, hosta är vanligt kan även en isolerad plötslig konditionsförsämring vara enda symptomet. Lungemobli kan även debutera med nedsatt allmäntillstånd, synkope och påverkad cirkulation. Diagnosen är ofta svår att ställa och måste misstänkas vid en rad olika symptombilder. Det finns med andra ord inte någon typisk symptombild som gör att diagnosen med hög säkerhet kan ställas kliniskt.

Bra film om Lungemboli (11 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Venos_tromboembolism/Lungemboli__LE_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1679 SectionId: ChapterGroupId: 337