Akutmedicin > Venös tromboembolism

Lungemboli (LE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

[Symptomen vid lungemboli kan variera och även om takypné, bröstsmärta, hosta är vanligt kan endast en plötslig konditionsförsämring vara enda symptomet. Kan även debutera med nedsatt allmäntillstånd, synkope och påverkad cirkulation.]Beroende på lungembolins lokalisation kan symptombilden variera. [Vid central lungemboli ses oftare blodtrycksfall, cyanos och/eller halsvensstas.] [Andningskorrelerad smärta, pleuravätska och andra tecken till pleuritretning talar snarare för perifer lungemboli.]

 • [(Akut) dyspné - Vanligaste debutsymptomet. Kan variera i allvarlighetsgrad. POX:en är ofta påverkad. (80%)
 • [Takykardi (70%) - Vid takykardi av okänd genes bör lungemboli alltid finnas med som en differentialdiagnos]
 • Pleurit (65%)
 • Hosta (20%)
 • Takypne (70-90%)
 • Bensvullnad
 • Bröst-/buksmärta
 • Hemoptys (ca 10%)
 • Synkope (19%)
 • Påverkad cirkulation - Drabbar ca 5-10%
 • Tecken till DVT
 • Cyanos]
Vid akut LE är dyspné, takykardi, bröstsmärta och takypné en vanlig symptombild

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Venos_tromboembolism/Lungemboli__LE_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1679 SectionId: ChapterGroupId: 337