Akutmedicin > Yrselutredning

Yrsel och yrselutredning

Översikt

Definitioner

Etiologi

Anamnes

Status

 • Allmäntillstånd och medvetandegrad
 • Hjärta och kärl – viktigt att utesluta kardiell genes.
  • Arytmi och/eller blåsljud – eventuellt EKG på patienter > 50 år (FF → ökad risk för stroke).
  • Blodtryck – ortostatism kan orsaka yrsel.
  • Blodtrycksstegring och/eller pulssänkning kan vara tecken på ökat intrakraniellt tryck.
 • Öronstatus
  • Hörsel – Webers stämgaffelprov
  • Tecken på otit eller labyrintit (feber)
  • Inspektion av munhåla och svalg – viktigt att identifiera eventuella asymmetrier.
 • Nackstyvhet – kan tyda på subaraknoidalblödning.
 • Proprioceptiva funktioner:
  • Romberg
  • Vibrationssinne
  • Distala senreflexer
  • Grasset
  • Finger-näs
  • Häl-knä
 • Vestibulära funktioner:
 • Centralt - infratentoriellt:
  • Övriga kranialnerver
  • Korsad "långbanepåverkan"
  • HINTS: Head-Impulse – Nystagmus – Test-of-Skew
  • Doll's eye (för test av VOR hos medvetslös patient).
 • Centralt - supratentoriellt:

Fynd som talar för perifer respektive central genes

Perifer Central
Head Impulse test + (-)
Nystagmus Bort från lesion, el. längs retad båggång Sidoväxlande eller vertikal
Test of Skew deviation (vertikal skelning) (-) +
Följerörelser Kan ha nystagmus Upphämtande sackader
Ökad nystagmus med Frenzelglasögon + (-)
Koordination Normal Försämrad
HINTS används för att skilja mellan perfier och central yrsel. Det räcker med att ett test talar för central yrsel!
Fynd som talar för stroke: INFARCT – impulstest negativt (IN), riktningsväxlande nystagmus (FA, fast phase alternating), positivt cover test (RCT, refixation on cover test).

Klinisk kemi

Vidare handläggning på akuten

Undersökningstekniker vid yrsel

Nystagmus

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Yrselutredning/Yrsel_och_yrselutredning Filename: Status.html ChapterId: 1437 SectionId: ChapterGroupId: 2508