Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Hypoglykemi

Översikt

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Alkohol och hypoglykemi

Diagnostik

Behandling

[Klarlägg alkoholkonsumtion dagen innan. Vid alkoholproblematik, ge tiamin före glukos och/eller matintag för att undvika Wernickes encefalopati!]

  • [Behandling av vaken patient:
    • Druvsockertablett, juice, mjölk, smörgås.]
  • [Behandling av medvetslös patient:
    • Glukos 30 % 30–50 ml i.v. – behandlingen upprepas tills man når ett P-glukos mellan 4–6 mmol/l.
    • Glukagonspruta – kan användas i hemmet samt vid svårighet att upprätta fri venväg.]
  • Prevention i form av patientutbildning och vid behov justering av läkemedel.

[Vid hypoglykemi utlöst av långtidsverkande insulinfrisättande läkemedel såsom SU-preparat/glibenklamid bör patienten läggas in och övervakas i minst 4 timmar (gärna 1–2 dygn).]

Insulinintoxikation

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Hypoglykemi Filename: Behandling.html ChapterId: 873 SectionId: ChapterGroupId: 340