Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Hypoglykemi

Översikt

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Alkohol och hypoglykemi

Diagnostik

Behandling

Insulinintoxikation

Sker oftast i suicidsyfte. Vanligen > 100 E. Ger långvarig hypoglykemi och hypokalemi. Mycket allvarligt tillstånd.

Handläggning

  • Glukos 30 % 50 ml i.v.
  • Glukagonspruta – vid dålig effekt av glukosbehandling ges en glukagoninjektion i.m.
  • Kalium – följ kaliumnivåer och ge kalium vid behov.

Följs varje timme de första sex timmarna.

Diabeteshandboken har mycket bra vidare information.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Hypoglykemi Filename: Insulinintoxikation.html ChapterId: 873 SectionId: ChapterGroupId: 340