Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Ketoacidos

Översikt

Definitioner

 • Diabetesketoacidos – diabetesketoacidos defineras av triaden hyperglykemi, metabolisk acidos samt ketos:
  • [hyperglykemi – P-glukos > 14 mmol/l
  • metabolisk acidos – pH < 7,3
  • ketos – B-ketoner > 3 mmol/l.]
 • Man kan dela in ketoacidosen efter dess svårighetsgrad[1]:
  • lindrig diabetesketoacidos: pH 7,25–7,3 eller bikarbonat > 15 mmol/l
  • måttlig diabetesketoacidos: pH 7,0–7,24 eller bikarbonat 10–15 mmol/mol
  • svår diabetesketoacidos: pH < 7,0 eller bikarbonat < 10 mmol/mol.
 • Det finns även andra typer av ketoacidos med annan etiologi och andra behandlingskrav:
  • svältketoacidos
  • alkoholketoacidos.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Ketoacidos Filename: Definitioner.html ChapterId: 867 SectionId: ChapterGroupId: 340