Diabetes > Diabetes mellitus typ 2

Diabetes typ 2

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Insulin krävs för att kroppens celler ska kunna ta upp glukos, och glukoskoncentrationen i blodet är beroende av en balans mellan insulinfrisättningen och effekten av insulin i vävnad. Vid diabetes typ 2 blir cellerna insulinresistenta vilket innebär att de blir mindre känsliga för det cirkulerande insulinet. Initialt stiger då blodglukosnivåerna direkt efter måltid (vilket ger resultat vid OGTT, oralt glukostoleranstest). [Samtidigt minskar successivt insulinproduktionen i takt med att sjukdomen progredierar.] [Sjukdomen är tätt förknippad med övervikt och fysisk inaktivitet. Det är dock i hög grad även genetiska faktorer som spelar in. ]Majoriteten av befolkningen har förmåga att kompensera en viss grad av insulinresistens genom att producera mer insulin. De individer som saknar förmågan att kompensera insulinresistensen drabbas av ett stigande fasteblodglukos som leder till diabetes typ 2.

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Diabetes hos äldre

Diabetesläkemedel

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Diabetes_mellitus_typ_2/Diabetes_typ_2 Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 865 SectionId: ChapterGroupId: 338