Diabetes > Diabetes mellitus typ 2

Diabetes typ 2

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

  • Hereditet (stark koppling) – polygen sjukdom, stort antal associerade gener är identifierade
  • Övervikt
  • Låg fysisk aktivitet
  • Rökning – ökar den perifera insulinresistensen
  • Psykosocial stress
  • Tidigare graviditetsdiabetes.

Symtom och kliniska fynd

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Diabetes hos äldre

Diabetesläkemedel

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Diabetes_mellitus_typ_2/Diabetes_typ_2 Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 865 SectionId: ChapterGroupId: 338