Diabetes > Diabetes mellitus typ 2

Diabetes typ 2

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

Diabetes typ 2 är en långsamt progredierande sjukdom och då högt blodsocker i sig inte behöver orsaka några symtom kan det ofta dröja många år innan diagnosen ställs. Detta medför att många av dessa patienter har diabeteskomplikationer redan vid diagnostillfället, exempelvis har ca 5 % diabetesretinopati.

  • [Trötthet
  • Polyuri
  • Ökad törst
  • Underlivsklåda – höga glukosnivåer i urin predisponerar för svampinfektioner (candidavaginit/balanit) → gynekologisk undersökning med mikroskopi av sekret.
  • Dimsyn på nära håll – glukosinlagring i linsen kan ge osmotiskt orsakad linsstelhet. Försvinner när blodsockret normaliseras.]

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Diabetes hos äldre

Diabetesläkemedel

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Diabetes_mellitus_typ_2/Diabetes_typ_2 Filename: Symtom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 865 SectionId: ChapterGroupId: 338