Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesnefropati

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

[Genom aktiv diabetesbehandling och behandlingsstart vid debut av mikroalbuminuri kan njursvikt förebyggas eller åtminstone fördröjas. Se till att blodtrycket hålls nere, helst under 130/80 mmHg. Använd i första hand ACE-hämmare och loop-diuretika. Kan kombineras med kalciumkanalblockerare. Undvik NSAID! Eftersträva optimalt blodsockerläge, HbA1c-värden ≤ 52 mmol/mol eftersträvas.]

  • [ACE-hämmare/ARB]
  • Loopdiuretika – används ofta vid hypertoni
  • Rökstopp
  • God blodsockerkontroll
  • Blodfettssänkning.

Metforminbehandling är kontraindicerad vid nedsatt njurfunktion på grund av ökad risk för laktacidos. Vid nedsatt njurfunktion bör därför patienter med typ 2-diabetes övergå till insulinbehandling.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesnefropati Filename: Behandling.html ChapterId: 876 SectionId: ChapterGroupId: 333